Angélica da Costa Ramos

O Eu Pulverizado na Arte Performática de Cindy Sherman

Ano 5 | N. 18 | Jul. 2017